top of page
Vete fält

Trappan modellen 

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet och ger barnet en möjlighet att bearbeta traumatiska händelser. I Trappan-modellen erbjuds barnet individuella krissamtal i tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap.

 

Genom Trappansamtalen får barnet en möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar och bearbeta upplevelser. En förutsättning för samtal är att barnets trygghet och säkerhet beaktats.

Trappan modellen växte fram i ett projekt som Rädda Barnen drev 1996-1999.

 

Målsättningen med projektet var att synliggöra barn som upplevt våld och att utveckla en modell för krissamtal för dessa barn.

bottom of page