top of page
Eftermiddagsljus

Familjehemsvård

Vår socionom har drygt 20 års erfarenhet av att arbeta med stöd till familjehem som haft svåra uppdrag. 


Utredning av blivande familjehem

Vår socionom kan bistå med utredningar av blivande familjehem, matchning och handledning till familjehem under pågående uppdrag. Hon har även möjlighet att utbilda familjehem kring anknytning, hur man skapar trygga barn, hur man bemöter traumatiserade barn, affektutbrott och svåra situationer för att arbeta mot en tryggare anknytningsstil.


Familjehemsbehandlare Norrbotten

Vår familjebehandlare har mångårig erfarenhet av att möta placerade barn och föräldrar med olika svårigheter. Hon har mycket kunskaper kring diagnoser, självskadebeteende, sorgearbete, ångest samt aggressionsproblem.

Behöver ni hjälp med att bygga upp en god familjehemsvård eller hjälp i enskilda ärenden, kontakta oss så resonerar vi vidare.

bottom of page