top of page
iuhdeuiwdh_a_father_with_his_adopted_son_holding_hands_in_natur_4613b3c9-2648-4331-8091-6e

Stöd efter adoption

Att få barn är en av livets mest betydelsefulla händelser, men ibland kan det vara utmanande att välkomna ett barn med en bakgrund som du som förälder inte känner till. Detta stöd kan betraktas som en förlängning av den föräldrautbildning ni genomgick som adoptivföräldrar.

Vi kommer att utforska hur ert vardagsliv med barnet fungerar och utgå därifrån. Det innebär bland annat att tillsammans reflektera kring anknytningsprocessen och överväga vad ni som föräldrar kan göra för att underlätta utvecklingen av relationen.

 

Detta stöd kan pågå under en kortare eller längre period, i början av er adoptionsresa eller senare. Det är helt och hållet ni som föräldrar som avgör det.

Varmt välkomna till oss för professionellt stöd på er adoptionsresa!

bottom of page