top of page
Eftermiddagsljus

Omsorgsbeskrivning i hemmiljö

När det finns en oro kring om barnen får det de behöver i sitt hem kan en omsorgsbeskrivning
vara till hjälp. Tillsammans med socialtjänst och familj lägger vi upp en plan för hur detta arbete ska ske.

 

Observationer i familjens hemmiljö

En omsorgsbeskrivning innefattar alltid observationer i familjens hemmiljö vid olika tidpunkter och flera tillfällen. Här ges möjlighet att observera familjen i sin naturliga hemmiljö och detta gör att man snabbare kan identifiera hur familjen mår och fungerar. Observationer i hemmet visar ofta tydligare vad för stöd familjen behöver. För familjen är det skönt att vara i sin naturliga miljö där de är trygga.

 

Detta mynnar ut i en skriftlig sammanställning som gås igenom med både socialtjänst och familj. Förslag på insats kan lämnas. En omsorgsbeskrivning är ett bra komplement i socialtjänstens utredning.


Välkommen med din förfrågan. Offert lämnas efter förfrågan och kostnaden varierar utifrån
omfattningen på uppdraget.

bottom of page