top of page

Integritetspolicy Socionomteamet Norr

Inledning Denna integritetspolicy beskriver hur konsultbolag (nedan kallad "vi" eller "oss") samlar in, använder, lagrar och skyddar personuppgifter som vi behandlar i samband med vår verksamhet och på vår hemsida.​

Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

1. Vilka personuppgifter samlar vi in? Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, t.ex. när du kontaktar oss via e-post, telefon eller kontaktformulär på vår hemsida. Exempel på personuppgifter vi kan samla in är namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella övriga uppgifter som du själv väljer att lämna.

 

2. Hur använder vi personuppgifter? Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Besvara dina förfrågningar och hantera ditt ärende

  • Förbättra och utveckla vår hemsida och tjänster

  • Följa upp och utvärdera användningen av hemsidan

  • Uppfylla våra lagliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen

 

3. Hur delar vi personuppgifter? Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller för att följa lagliga krav. Exempelvis kan vi behöva dela dina personuppgifter med myndigheter eller samarbetspartners som hjälper oss med att utföra våra tjänster.

 

4. Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstöring. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och använder kryptering när vi överför personuppgifter.

 

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter? Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller för att följa lagliga krav. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller anonymisera dem på ett säkert sätt.

 

6. Dina rättigheter Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de används. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, radera dina personuppgifter, begränsa vår behandling av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på den e-postadress eller det telefonnummer som finns på vår hemsida.

  1. Cookies Vi använder cookies på vår hemsida för att förbättra användarupplevelsen, analysera trafik och för att anpassa innehållet efter besökarnas preferenser och intressen. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Du kan välja att blockera eller radera cookies i din webbläsare, men det kan påverka webbplatsens funktion och din användarupplevelse.

  2. Ändringar av integritetspolicyn Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade integritetspolicyn på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

  3. Kontakt Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon som finns angivet på vår hemsida. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen. 

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
104 20 Stockholm

bottom of page