top of page
Eftermiddagsljus

Risk och farlighetsbedömningar

Bedömningar PATRIARK, SARA, FREDA

Socionomteamet Norr utför risk- och farlighetsbedömningar med stöd av erkända metoder och instrument. Vi utför bedömningar enligt PATRIARK, SARA, uppdaterade versionen där vi kan ge en tydligare mer omfattande bild av risksituationen samt FREDA enligt manual. Vi är utbildade av Professor Henrik Belfrage.

FREDA

FREDA är en standardiserad bedömningsmetod för riskbedömning av våld i nära relationer. Den är framtagen av Socialstyrelsen och är avsedd att användas av socialtjänsten och andra verksamheter som arbetar med personer som utsatts för våld i nära relationer.

Bedömningsmetoder:

  • FREDA-kortfrågor

  • FREDA-beskrivning

  • FREDA-farlighetsbedömning

PATRIARK

PATRIARK är en bedömningsmetod som används för att bedöma risken för hedersrelaterat våld. Metoden är framtagen av Rikspolisstyrelsen och är avsedd för användning av polis, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med personer som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

 

PATRIARK är avsedd för att användas i fall där det finns en misstänkt eller känd historia av hedersrelaterat våld. Metoden kan användas för att bedöma risken för våld mot personer av alla åldrar, kön och sexuella läggningar.

SARA

SARA:SV är ett verktyg för professionella inom sociala tjänster som syftar till att bedöma risken för att partnervåld ska upprepas. Detta innefattar en bedömning av alla typer av fysisk skada, inklusive försök till och hot om sådan, inom en intim relation, oavsett om gärningspersonen är man eller kvinna. Verktyget riktar sig till vuxna och kategoriseras som en bedömningsmetod för att ge en grundlig utvärdering av potentiell risk i nära relationer.

bottom of page