top of page
hander.jpg

Våra tjänster

Högkvalitativa insatser för familjer och socialtjänst

Vi är två erfarna socialarbetare, en socionom och en socialpedagog/familjebehandlare som med respekt och engagemang för varje individ och familj strävar efter att erbjuda högkvalitativa insatser för familjer och socialtjänst. Med en sammantagen erfarenhet inom socialtjänst, familjehem, myndighetsutövning och familjestödjande arbete kan vi anpassa oss till specifika situationer och erbjuda insatser på ett målinriktat och effektivt sätt. Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar samt stöd för privatpersoner, exempelvis efter adoption.

Kompetenta och erfarna

Vårt team består av en socionom med vidareutbildning i psykoterapi och bildterapi samt en socialpedagog/familjebehandlare med gedigen erfarenhet av samarbete med socialtjänsten. Tillsammans har vi en bred kunskap och erfarenhet av att arbeta med olika metoder och verktyg såsom BBIC, Signs of Safety, BiFF, ICDP, ART, MI, Trappan, Patriark, Sara, FREDA, TMO och barnsamtal.

Föreläsningar och utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar inom bland annat NPF i vardagen, ICDP, BiFF, anknytningsteori och kommunikation. Vi kan även skräddarsy utbildningar utifrån era önskemål och behov.

Läs mer

Bedömningar PATRIARK, SARA, FREDA

Vi utför bedömningar enligt PATRIARK, SARA och FREDA. Kontakta oss för offert.

Läs mer

 

 

Omsorgsbeskrivning i hemmiljö

Vi utför omsorgsbeskrivningar i hemmiljö som komplement till socialtjänstens utredning, där vi genom observationer i familjens naturliga miljö snabbt kan identifiera hur familjen mår och fungerar samt vilket stöd de behöver.

Läs mer

iRisk-bedömning

Risk och skyddsbedömningar för våldsutsatta barn. Genomför utredning enligt SoL.

Läs mer

Öppenvård barnfamiljer

Vi erbjuder en rad familjebehandlande insatser, bland annat samtal, råd och stöd, ICDP, BiFF, konkreta verktyg vid NPF samt stöd efter adoption. Vi kan skräddarsy insatser utifrån era önskemål och behov.

Läs mer

Trappanmodellen

Trappan en modell för krissamtal med barn, fyra år och äldre som upplevt våld i sin familj.

Läs mer

Kolik-Nanny

Välfungerande familjer/ensamstående utan nätverk som får kolikbarn kan verkligen krackelera. Att inte få sova en enda natt på flera månader gör vem som helst sjuk. Därför har vi startat Kolik-Nanny insatsen.

 

Vi har personal lämpliga för detta ändamål i form av bland annat barnskötare/undersköterska med fina personligheter som också brinner för att hjälpa barnfamiljer och är beredda att rycka ut. 

Läs mer

 

Välkomna att kontakta oss för mer information och för att diskutera hur vi kan hjälpa er och era familjer.

bottom of page